biz hakdakompaniýa_intr_hd_ico

“Qingdao Lixiang Yutai Innovation Technology Co., Ltd.”

“Qingdao Lixiang Yutai Innovation Technology Co., Ltd.” 2005-nji ýylyň iýun aýynda döredildi, fabrigimiz ingingdao günbatar kenar ykdysady ösüş zolagy bilen baglanyşyk pudagynda ýerleşýär we bu ýerde halkara söwda biznesi ösýär.Önümçilik kärhanasyny birleşdirmek üçin dizaýn, ösüş, önümçilik we satuw ýygyndysy.

Müşderi täzelikleri

 • Şinanyň bazary derňewi hasabaty

  Şinanyň bazary derňewi hasabaty Dünýä ykdysadyýetiniň yzygiderli ösmegi we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen, möhüm kompon hökmünde tekerlere bazaryň islegi ...

 • Önümçilikde ýöriteleşmek1

  Dürli tigirli tigirleri öndürmekde ýöriteleşen

  Tigir oky umumy transport serişdesidir, tekeri birneme möhüm bölekdir. Umumy tigirli tigir tigirlerinde poliuretan köpük tigirleri, çişip bolýan rezin tigirler, gaty rezin tigir we ş.m. bar.Esasy ululyklary 6X2 '', 8X2.50-4, 10X3.00-4, 300-8,10X3.50-4,350-6, 350-7,350-8, 400-8, 400-10 we ş.m.

 • R1 nagyş gyzgyn satuw4

  Oba hojalygynyň tehnikasy teker R1 nagyşly satuw

  R1 otly teker köp oba hojalyk tehnikasynyň tekerlerinden biridir, nagşy otly süňkdir, bu teker ferma traktory, kultiwator, kiçi tiller we kombaýnlar we ş.m. üçin amatlydyr.Gowy çekiş we çekiji güýji bar we umumy meýdan operasiýasy üçin ulanylýar ...

 • Kauçuk bahasy bolan tekerler bahalaryň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler

  Habarçy onlaýn deňizde soňky 3 aýda halkara maaaarket kauçukynyň dikuçara çenli bahasy barada maglumat berdi.2009-njy ýylyň noýabr aýynda tebigy rezin önümi 28000yuan / tonna boldy;dekabr aýyna çenli.tonnadan 30000yuan / tonnadan geçdi, ýanwar aýynda bir tonna 34000yuan ýokarlandy ...

 • Pirelliniň Mario Isola: 2022 awtoulag we teker 'bize Braziliýada ýene bir gyzykly ýaryş berer'

  Pirelli, Braziliýa Gran Prisinde orta ölçegli goşma tekerleri - C2, C3 we C4 ulanmagy saýlady.“Motorsport” -yň müdiri Mario Isola geçmişde dürli teker strategiýalaryna ýol beren taryhy “Autodromo éoze Karlos Pace” zynjyrynda köp öňe geçer diýip garaşýar.“Formula 1 h ...